R420

Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Máy chủ Dell PowerEdge R420 - 1x E5-2407v2 Server 2.5" Chassis

Thông tin sản phẩm Máy chủ Dell PowerEdge R420 - 1x E5-2407v2 Server 2.5" Chassis Key Feature..

Liên hệ

Máy chủ Dell PowerEdge R420 - 1x E5-2407v2 Server 3.5" Chassis

Thông tin sản phẩm Máy chủ Dell PowerEdge R420 - 1x E5-2407v2 Server 3.5" Chassis Key Feature..

Liên hệ

Máy chủ Dell PowerEdge R420 - 1x E5-2420v2 Server 2.5" Chassis

Thông tin sản phẩm Máy chủ Dell PowerEdge R420 - 1x E5-2420v2 Server 2.5" Chassis Key Feature..

Liên hệ

Máy chủ Dell PowerEdge R420 - 1x E5-2430v2 Server 2.5" Chassis

Thông tin sản phẩm Máy chủ Dell PowerEdge R420 - 1x E5-2430v2 Server 2.5" Chassis Key Feature..

Liên hệ

Máy chủ Dell PowerEdge R420 - 1x E5-2440v2 Server 2.5" Chassis

Thông tin sản phẩm Máy chủ Dell PowerEdge R420 - 1x E5-2440v2 Server 2.5" Chassis Key Feature..

Liên hệ

Máy chủ Dell PowerEdge R420 - 1x E5-2450v2 Server 2.5" Chassis

Thông tin sản phẩm Máy chủ Dell PowerEdge R420 - 1x E5-2450v2 Server 2.5" Chassis Key Feature..

Liên hệ

Máy chủ Dell PowerEdge R420 - 1x E5-2470v2 Server 2.5" Chassis

Thông tin sản phẩm Máy chủ Dell PowerEdge R420 - 1x E5-2470v2 Server 2.5" Chassis Key Feature..

Liên hệ