R220

Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Máy chủ Dell PowerEdge R220 E3-1220v3 SATA

Thông tin sản phẩm Máy chủ Dell PowerEdge R220 E3-1220v3 SATA Khuyến mãi: Miễn phí 01 sạ..

Liên hệ

Máy chủ Dell PowerEdge R220 E3-1220v3 SSD/SATA/SAS

Thông tin sản phẩm Máy chủ Dell PowerEdge R220 E3-1220v3 SSD/SATA/SAS Khuyến mãi: Miễn p..

Liên hệ

Máy chủ Dell PowerEdge R220 E3-1230v3 SATA

Thông tin sản phẩm Máy chủ Dell PowerEdge R220 E3-1230v3 SATA Key Features Processor ..

Liên hệ

Máy chủ Dell PowerEdge R220 E3-1240v3 SATA

Thông tin sản phẩm Máy chủ Dell PowerEdge R220 E3-1240v3 SATA Key Features Processor ..

Liên hệ

Máy chủ Dell PowerEdge R220 E3-1270v3 SATA

Thông tin sản phẩm Máy chủ Dell PowerEdge R220 E3-1270v3 SATA Key Features Processor ..

Liên hệ

Máy chủ Dell PowerEdge R220 E3-1280v3 SATA

Thông tin sản phẩm Máy chủ Dell PowerEdge R220 E3-1280v3 SATA Key Features Processor ..

Liên hệ