19B - HP 7900 PRO C0RE2

  • Xem: 2572
  • Mã sản phẩm: HP CHIPSET INTEL G45
  • Tình trạng: 99
0  sản phẩm đã được bán
  • 2.400.000đ

Thu mua rượu cũ.Tìm hiểu